O společnosti PROKOP software

PROKOP software s. r. o. je menší vývojová a poradenská společnost poskytující již 18 let všestranné služby v oblasti informačních systémů a technologií. Od roku 1997 jsme se soustředili hlavně na vývoj v oblasti WWW a řešení pro internet a intranet. Od roku 2001 se věnujeme výhradně problematice marketingu a podnikání na internetu

Základní údaje o společnosti

Sídlo

K remízku 1017
149 00  Praha 4
Česká republika

Poznámka: Adresa slouží pouze pro oficiální písemný styk.

Hlavní kancelář

Bílý Potok 61
463 62  Bílý Potok
Česká republika

Adresa slouží pro běžný písemný styk. Návštěvy prosím dohodněte předem.

Kontaktní a další údaje

E-mail: posta@prokopsw.cz
Telefon: +420 482 313 132
IČO: 481 12 437
DIČ: CZ48112437