Soutěž o stipendium na školení metod UX

Na školení metod UX designu, které pořádáme 25. října 2012 v Praze, vypisujeme stipendium pro jednu osobu v plné výši ceny školení. Stipendium získá ten, kdo nejlépe splní dále popsané zadání a podmínky. Stipendium je nefinanční, tj. nejde ho využít jinak než účastí na uvedeném školení.

Zadání

Prostudujte si stránku kalendáře (programu) letošního Webexpa a navrhněte lepší, tj. přehlednější, použitelnější a nabízející většině typických účastníků konference lepší uživatelský prožitek. Návrh by měl zohlednit zejména tyto skutečnosti:

  • Konference probíhala čtyři dny na několika místech (a v několika sálech).
  • Před konferencí byl program jedním z prodejních argumentů. Dost zájemců se podle něj rozhodovalo, zda se Webexpa zúčastní.
  • Během konference byl program důležitou orientační pomůckou a používal se především z mobilních zařízení.
  • Dost účastníků ocenilo možnost sestavit si vlastní program kombinací jednotlivých přednášek.

Co by mělo být výstupem

  1. Průzkumy a další data, ze kterých návrh vychází,
  2. jednoduché a stručné persony (typoví uživatelé),
  3. typické uživatelské scénáře,
  4. stručné zhodnocení kladů a záporů současného řešení,
  5. komentovaný návrh nového řešení ve formě wireframů nebo prototypu.

První dva body nejsou povinné, ale při hodnocení budou brány v úvahu.

Vyhodnocení soutěže

Došlé návrhy posoudí a ten nejlepší vybere odborná porota ve složení Martin Kopta a Marek Prokop. Do výběru budou zařazeny všechny návrhy došlé do dále uvedeného data a splňující podmínky uvedené výše. Vyhrazujeme si právo nevybrat vítězný návrh v případě, že se nesejdou alespoň tři návrhy.

Práva k návrhům

Vyhrazujeme si právo došlé návrhy nebo jejich části zveřejnit ve vyhlášení výsledků této soutěže. Naopak si neosobujeme právo použít došlé návrhy při vývoji reálného webu. Kdybychom některý návrh takto použít chtěli (což nyní neplánujeme), požádali bychom autora o licenci a cena by byla předmětem dohody.

Přihlášky

Návrhy v elektronické podobě (ideálně Google Docs + PNG) posílejte na adresu mprokop@prokopsw.cz do 14. října 2012.