Odborné poradenství

Všechno, co jde v digitálním marketingu pokazit, jsem už někdy pokazil. A poučil se z toho. Vy teď máte šanci se mým starým chybám vyhnout. Pojďme si promluvit o vašich plánech a promyslet, jak je co nejlépe uskutečnit.

S čím klientům nejčastěji pomáhám

SEO

Několika klientům dlouhodobě pečuji o vše, co souvisí s viditelností jejich webů ve vyhledavačích. Jednorázově řeším náhlé propady ve vyhledavačích, hledám příležitosti ke zlepšení, z pohledu SEO hlídám návrh a výrobu nových webů nebo přechod starších webů na nový redakční systém. Nebráním se ani krátkým konzultacím, když vás trápí nějaký dílčí problém.

UX a webdesign

Interakční design, použitelnost (usability) a user experience design jsou vlastně mé nejstarší odbornosti. Věnuji se jim již od konce 80. let 20. století, kdy jsem začal navrhovat uživatelská rozhraní počítačových programů. Dnes nejčastěji navrhuji informační architekturu a celkovou koncepci webů, dělám uživatelské výzkumy, sestavuji persony a wireframy nebo organizuji uživatelská testování.

Copywriting a obsahová strategie

Texty pro celé weby nebo reklamní kampaně už píšu jen výjimečně. Častěji klientům pomáhám mentoringem a metodikou tak, aby dokázali obsah pro svůj web, e-mailing, Facebook a případné další kanály vytvářet dlouhodobě sami. Rád navrhuji a uvádím do života komunikační manuály, které dávají značce konzistentní tón.

Marketingová strategie

Klientům pomáhám s návrhem či aktualizací marketingové strategie nejčastěji formou workshopů. Na celý den se někam zavřeme a postupujeme podle metodiky STDC Avinashe Kaushika tak dlouho, dokud nevznikne použitelný základ pro další práci. Rád všem poradím i s dílčími otázkami při krátké konzultaci.

Výběr zaměstnanců a dodavatelů

Dlouhodobě nejlepších výsledků dosáhnete, jen když klíčové marketingové kompetence svěříte těm nejlepším zaměstnancům a dodavatelům. Umím dobře vybrat PPC specialisty, správce sociálních sítí, copywritery a tvůrce obsahu, webdesignéry i webové vývojáře. Pro uchazeče o zaměstnání vám mohu připravit precizní testy.

„Stavební dozor“ při výrobě webu

Během výroby nového webu nebo redesignu starého dohlédnu, aby se nic nepokazilo. Ono se tedy skoro jistě i tak něco pokazí, ale pod mým dozorem toho bude mnohem méně než bez něj a hlavně se na to včas přijde. Pomůžu vám i s vyjednáním smlouvy a ceny, protože většinou vím, co dá kolik práce.