Tahák pro klienty on-line agentur

Vezměte s sebou na jednání s on-line marketingovou agenturou, ať víte, co vám vlastně říkají.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W W Z

A

A/B testování: Více skupinám uživatelů se zobrazuje více variant webové stránky a měří se, která je úspěšnější. Používá se i pro e-maily v e-mail marketingu.

AdWords: Systém pro správu reklamy ve vyhledávání a obsahové síti Googlu.

affiliate marketing: Viz provizní marketing.

analýza návštěvnosti: Viz webová analytika.

B

big data: Rozsáhlá data (např. o chování lidí na webu), ze kterých možná jde pokročilými analytickými postupy něco užitečného vykoukat.

brand journalism: Vydávání magazínových či zpravodajských článků za účelem budování značky.

branding: Budování značky.

bounce rate: Podíl návštěv, při kterých návštěvník zhlédne jen jednu stránku webu. Překládá se jako míra opuštění či odražení.

C

click rate: Viz CTR.

CMS: Content management system. Software pro zadávání, editaci, publikování a správu obsahu na webu.

content management: Správa obsahu.

content marketing: Viz marketing obsahem.

content strategy: Viz obsahová strategie.

copywriting: Návrh kreativních konceptů a psaní textů reklam, webových stránek nebo hromadných e-mailů s ohledem na jejich obchodní účinnost.

CPA: Cost per action. Cena za akci. Obecně též označuje reklamu placenou za to, že návštěvník provede na webu určitou akci. Viz též PPA.

CPC: Cost per click. Cena za klik. Obecně též označuje PPC reklamu.

CPM: Cost per mille. Cena za tisíc zobrazení. Obecně označuje reklamu placenou za zobrazení. Synonymum k CPT.

CPT: Cost per thousand. Cena za tisíc zobrazení. Obecně označuje reklamu placenou za zobrazení. Synonymum k CPM.

CRM: Customer relationship management. Systematické využívání nasbíraných kontaktů na obchodní aj. partnery pomocí specializovaného softwaru.

CTR: Click-through rate. Míra prokliku v procentech zpravidla z počtu zobrazení reklamy. 100 zobrazení reklamy, 2 kliky = 2% CTR.

D

display reklama: Webová reklama s převládající vizuální složkou, typicky bannery a animace.

E

e-commerce: Prodej zboží a služeb na webu.

e-mail marketing: Prodej, budování značky či udržování kontaktů s obchodními partnery prostřednictvím hromadných či automatizovaných e-mailů.

eye tracking: Oční kamerou se zjišťuje, kam se nejprve či nejvíce upírá pozornost lidí na webové stránce, letáku, plakátu apod.

F

focus group: Kvalitativní průzkum, při kterém se v malé skupině lidí zjišťují jejich názory a pravděpodobné reakce na nové produkty, služby, reklamu či webové stránky.

G

geolokační marketing: Zviditelňování místních služeb (hotelů, kaváren, autoservisů apod.) v mobilních vyhledavačích a geolokačních hrách (např. FourSquare).

H

heat maps: Názorné zobrazení intenzity pozornosti, kterou lidé věnují různým částem webové stránky. Měří se oční kamerou, záznamy klikání apod.

I

idea making: Vymýšlení nápadů a kreativních konceptů za účelem prezentace a prodeje výrobků a služeb.

inbound marketing: Filosofie propojující SEO, marketing obsahem, sociální sítě a konverzní marketing.

informační architektura: Uspořádání obsahu webu tak, aby se v něm uživatel vyznal a našel, co potřebuje.

intextová reklama: Zelená, dvojitě podtržená slova v článcích iDnes, na která se lidé bojí klikat.

K

konverze: Okamžik, kdy dosud nezkonvertovaný návštěvník webu provede konverzní akci a stane se zákazníkem (nebo vážným zájemcem, odběratel newsletteru atd.).

konverzní akce: Akce návštěvníka, která prokazuje jeho vážný zájem o nabídku webu. Typicky např. potvrzení objednávky v e-shopu, odeslání poptávky, registrace apod.

konverzní poměr: Podíl konverzí na celkovém počtu návštěv, návštěvníků či kliků (podle metodiky výpočtu) v procentech.

konverzní marketing: Snaha přesvědčit návštěvníka webu, aby něco objednal, poptal, zaregistroval se nebo provedl jinou akci (konverzi), která se provozovateli hodí do krámu.

KPI: Key performance indicator. Klíčový ukazatel výkonu. Vybraný ukazatel (metrika) z webové analytiky prokazující úspěšnost webu či reklamní kampaně.

L

landing page optimization: Viz optimalizace vstupních stránek.

link building: Aktivity podporující vznik zpětných odkazů z jiných webů na váš web.

long tail: Situace, kdy velký počet málo četných položek v součtu převáží nad malým počtem četných položek. Typické např. pro dotazy v internetových vyhledavačích.

M

marketing obsahem: Publikování obsahu na internetu za účelem budování značky, přilákání návštěvníků, udržování vztahů se zákazníky apod.

míra opuštění: Viz bounce rate.

míra prokliku: Viz CTR.

monitoring on-line médií: Průběžné sledování, kdo co na internetu píše o vás, vašich konkurentech a dalších věcech, které vás zajímají.

monitoring sociálních sítí: Průběžné sledování, co si o vás lidé říkají v sociálních sítích, diskusních fórech apod.

N

naming: Vymýšlení názvů výrobků, služeb, firem, domén apod.

O

obsahová strategie: Co, kde, kdy, jak a proč budete publikovat.

on-line reklama: Viz reklama na internetu.

optimalizace vstupních stránek: Zlepšování obchodní účinnosti stránek, na které přicházejí návštěvníci z reklamy na jiných webech.

P

permission marketing: Reklama směřováná na příjemce s jejich aktivním souhlasem. Zahrnuje především e-mail marketing a komunikaci na sociálních sítích.

použitelnost: Jak snadno, efektivně a bezchybně dokáže uživatel používat webové stránky či aplikace.

PPA: Reklama placená až za určitou akci, kterou přivedený návštěvník na webu provede.

PPC reklama: Reklama placená za klik, resp. reklamní systémy, které platbu za klik nabízejí jako jednu z možností (AdWords, Sklik, Facebook).

pricing: Stanovování cen vlastního zboží a služeb. Na webu jde snadno testovat.

přístupnost stránek: Použitelnost stránek pro osoby se zdravotními hendikepy nebo na méně obvyklých zařízeních.

provizní marketing: Reklama placená fixní částkou za získaného zákazníka či určitým podílem (provizí) z prodeje.

public relations: Komunikace firmy s veřejností buď přímo, nebo prostřednitvím tzv. influencerů (novináři, bloggeři, vlivní twitteristé apod.)

R

reklama na Facebooku: Placená reklama zobrazovaná na Facebooku resp. zadávaná prostřednictvím jeho reklamního systému.

reklama na internetu: Zahrnuje mnoho forem, mj. reklamu bannerovou, ve vyhledavačích, kontextovou, ve videu a v e-mailech.

remarketing: Cílení reklamy na lidi, kteří již dříve navštívili určitý web a případně na něm provedli (nebo naopak neprovedli) určitou akci.

reputation management: Snaha o to, aby šly o vás na internetu najít jen pozitivní či neutrální informace a informace negativní byly dohledatelné co nejobtížněji.

ROAS: Return on advertising apend(ing). Návratnost výdajů na reklamu.

ROI: Return on investment. Návratnost investic. V on-line marketingu se často vztahuje k návratnosti výdajů za reklamu, tedy správněji ROAS.

ROPO: Research online, purchase offline. Zákazníci si vyberou zboží či službu on-line, ale koupí off-line.

S

SEM: Search engine marketing. Marketing ve vyhledavačích. Většinou zahrnuje SEO a PPC reklamu ve vyhledávání.

SEO: Search engine optimization. Optimalizace pro vyhledavače. Snaha získat z vyhledavání co nejvíce dobře zacílených návštěvníků.

SERP(S): Search engine result page(s). Stránka/y výsledků hledání v internetovém vyhledavači.

Sklik: Systém pro správu reklamy ve vyhledávání a obsahové síti Seznamu.

SMM: Social media marketing. Marketingová komunikace na Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích.

SMO: Social media optimization. Viz SMM.

T

textová reklama: Reklama tvořená pouze neformátovaným textem. Typická především pro PPC reklamu.

U

usability: Viz použitelnost.

user experience design: Návrh webů, výrobků a služeb tak, aby je lidé rádi používali. Zkracováno na UxD nebo jen UX.

user testing: Viz uživatelské testování.

USP: Unique selling proposition/point. Unikátní prodejní argument. Charakteristika (vlastnost, přínos) produktu, kterou konkurence nemá/nepoužívá.

uživatelské testování: Ověřování použitelnosti webu (služby, výrobku) na jednotlivých živých lidech.

V

videoreklama: Reklama ve formě videa, např. na YouTube.

virální reklama: Reklama kterou lidé sami masově šíří dál, např. v sociálních sítích.

W

web design: Návrh informační architektury a grafické podoby webu.

webová analytika: Analýza používání, fungování a obchodních výsledků webu. Často zahrnuje i vyhodnocování účinnosti (návratnosti) reklamních kampaní.

WoM: Word of mouth, šuškanda. Sen každého marketéra, že si lidé budou doporučovat jeho produkty mezi sebou sami.

Z

zpětný odkaz: Hypertextový (klikací) odkaz z pohledu odkazované stránky. Úžeji a častěji odkaz směřující z cizího webu na váš web.

Stáhněte si PDF pro tisk na jedné A4. Podrobnosti o všech pojmech se dozvíte na našem školení internetového marketingu.